روش‌ها، دستور العمل‌ها و استانداردهای اجرایی

جهت اجرای هر پروژه ای علاوه بر رعایت استانداردهای فنی مورد نیاز به جهت هدایت درست آن در زمان اجرا نیاز به کنترل عوامل اصلی هزینه، زمان و کیفیت می باشد.

بدین منظور استاندارد مدیریت یکپارچه پروژه IMS در این شرکت مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین توجه به موارد سلامت ، ایمنی و محیط زیست به عنوان اصل توسعه پایدار مورد تاکید می باشد و استاندارد HSE به عنوان اصل جدایی ناپذیر هر پروژه ای مورد استناد واقع می گردد.

توجه به عوامل انسانی و تلاش در حفظ و ارتقا دانش و تواناییهای فنی ایشان نیز مورد توجه می باشد و علاوه بر بهره گیری و استفاده از سرمایه فکری ایشان به عنوان یک دارایی نامشهود تلاش می گردد تا با شناسایی استعدادهای فردی در مسیر توسعه نیروی انسانی گام های درستی برداشته شود.